top of page

TË ARRATISUR NGA SHQIPËRIA  NË DHJETOR 1924


LISTA  EMRORE E FANOLISTËVE

TË ARRATISUR NGA SHQIPËRIA  NË DHJETOR 1924

 

Përgatitur nga Enver MEMISHAJ

 

Pas 6 muajve të qeverisë së Fan Nolit, qershor – dhjetor 1924, që kishte ardhur në fuqi me anë të një kryengritje të armatosur (“Historia e shqiptarëve...”  2021), Ahmet Zogu më 25 dhjetor 1924 me ndihmën e Serbisë dhe me mercenarë rusë e rimori përsëri pushtetin.

Për t’i shpëtuar ndëshkimit që i priste  përkrahës së Fan Nolit u arratisën në Itali. Shumica e tyre duke filluar nga muaji mars 1925 u falën dhe u kthyen në Shqipëri, por pati nga ata që nuk qenë pakë që vuajtën emigracionin politik për 15 vjet dhe u kthyen në atdhe vetëm në vitin 1939, pasi Shqipëria ishte pushtuar nga Italia dhe Ahmet Zogu ishte arratisur ashtu si Noli në vitin 1924.

Është me interes të japim listën emrore të të arratisurve kryesorë shumica e të cilëve u dënua në mungesë nga qeveria e Ahmet Zogut:

 

 Nr. Emri e Mbiemri  Vendlindja                            Vërejtje

 

1.     Qamil Çela (jo)     Elbasan                       Nga sekretarët e shifrës së Ministrisë P. Brendshme.

2.     Fetah Ekmekçiu (jo)  Elbasan                  Nga sekretarët e Këshillit të Ministravet.

3.     Sulo Bogdo (jo)    Gjinokastër                  Nga avokatët e Ministris së Financës.

4.     Qamil Bala (jo)     Kosovë                        Nga avokatët e Këshillit të Naltë të Sheriatit.

5.     Osman Tetova       Kosovë                        Kapiten në zyrën e gjindarmërisë.

6.     Bedri Pejani          Kosovë                        Nga misat e ish Kuvendit Kombëtar, (jo) është falë  

7.     Sadi Pejani            Kosovë                        Drejtor shkolle

8.     Shefqet Korça       Korçë              Major

9.     Xhelal Preveza (jo) Prevezë         Kapiten

10.  Gjini (po)              Shkodër           Kapiten

11.  Rexhep Berati (jo) Berat               Major

12.  Nazif Voshtina (jo)Voshtinë        Major

13. Lano Borshi (jo)   Gjinokastër     Nga avokatët e Ministris Luftës

14. Luigj Garxhulla    Shkodër           Toger në Intedencë. (Po) është falë e s’ka ardhë.

15. Doda                     Shkodër           Nëntoger. (Po) është falë e s’ka ardhë.

16. Mustafa Gjakova  Kosovë            Aspirant

17. Arsllan Peja (po)   Kosovë            Nëntoger në zyrën e gjindarmërisë

18. Rasim Babameto   Gjinokastër     Nga miset e ish Kuvendit Popullor

19. Etem Vlora           Vlorë               Kapiten. (Po) është falë e s’ka ardhë.

20. Ejub Xhidra          Dibër               Nëpunës

21. Abdul Kuçi            (jo)     Vlorë, Hetues i gjygjit politik

22. Fuad Hasho           (po)     Gjinokastër     Nëntoger

22. Gjoni (po)             Shkodër           Aspirant

23. Aleks Plumbi        Shkodër           Adjutant i Ministris së Luftës

24. Pandeli                  Korçë              Nëntoger

25.  Reshit Daci          Dibër               Nga sekretarët e gjygjit të Tiranës

26. Serafin Mazareku (po) Shkodër   Nga sekretarët e Kuvendit Popullor

27. Andon Frashëri     Gjinokastër     Sekretar privat i Fan Nolit

28. Fuad Asllani         Gjinokastër     Nga anëtarët e gjykatorës së Tiranës

29. Angjelin Suma      Shkodër           Drejtor i  të ardhurave të përgjithëshme

30. Ibrahim Deda        Elbasan           Prokuror

31. Halim Gostivari    Gjakovë          Nga nisat e ish Kuvendit

32. Sejfi Vllamasi (jo) Korçë

33. Salvator Kurti       Shkodër           Nga antarët e Bashkimit. (po) është falë e s’ka ardhë

34. Haki Stërmilli       Dibër               Nga ish Sekretarët e Shkodrës e Sekretari i Bashkimit

35. Selim Shpulla       Shkodër           Nga sekretarët e Financës

36. Tahir Zaimi (po)   Kosovë            Kryesekretar

37. Riza Drini (jo)      Kosovë            Nënprefekt i Lumës

38. Hamdi Fetihu                                Sekretar i Lumës

39. Niman Ferizi         Kosovë            Ish -Prefekt i Beratit

40. Sami Çeribashi (jo)Gjinokastër    Kryesekretar i Beratit

41. Veli Vasiari (po)   Tepelenë         Nënprefekt i Fierit

42. Hasan Fehmi         Delvinë           Mydir i Libofshës

43. Idriz Drizara (jo)   Mallakastër                 Kapiten

44. Riza Dani              Shkodër                       Ish prefekt i Durrësit

45. Ali Fortuzi (jo)      Durrës                         Kryesekretar

46. Kasem Durrësi      Durrës                         Sekretar i Tapis

47. Muharrem Goci (jo) Krujë           Nënkomisar në Durrës

48. Xhafer Musa         Libohovë         Polic në Durrës

49. Hysen Mushqeta   Durrës             Komisar i Bashkis

50. Rifat Tartari (po)                          Sekretar i Bashkis

51. Ymer Sulçe (po)   Kosovë            Rojtar dogane

52. Mufid Dudushi     Gjinokastër     Nga pratikantët e Zyrës Post. Telegrafike

53. Ibrahim Gjakova (jo) Gjakovë     Oficer në Durrës

54. Ymer Domi (jo)    Gjakovë          Aspirant në Durrës

55. Xhemal Belegu (po)         Krujë   Drejtor Shkolle

56. Hysen Belegu (po)            Krujë   Drejtor i Zyrës së Tapis

57. Qamil Belegu (po)            Krujë               Komisar i Bashkis së Krujës

58. Jahja Kovaçi  (po) Krujë

59. Hamdi Gashi      Kosovë,   Nënprefekt i Krujës. (po), ashtë falë e s’ka ardhë

60. Sejfedin Dom     Kosovë              Aspirant

61. Qazim Mulleti       Tiranë              Nënprefekt i Kavajës

62. Musa Maçi (po)    Tiranë              Nënprefekt i Shijakut 

63. Qazim Domi (jo)  Kosovë            Komisar i Bashkis Shijakut

64. Shaban Belegu (jo)Krujë              Nga mësuesit e Shijakut

65. Qemal Mullai (po)            Lushnjë           Nga antarët e ish Këshillit

66. Riza Cerova (jo)   Skrapar            Komandant i Gjindarmëris në Berat

67. Ali Koprencka (jo)Skrapar           Komandant i Gjindarmëris në Korçë

68. Ali Nishica (jo)     Skrapar            Nëntoger

69. Mehmet Duma      Gjinokastër     Nëntoger në Berat

70. Sali Xhuka            Kosovë            Drejtor shkolle.    (jo) ësht falë e ka ardhë

71. Xhevdet Dishnica Përmet             Kryetar i Bashkimit në Berat

72. Xhevdet Mehqemeja Berat           Avokat

73. Mahmud Shehu     Berat (po) asht falë e ka ardhë

74. Neki Ruli, (po)      Berat               Nga nëpunësit e kalue.

75. Murat Jakova (po) Kosovë            Drejtor shkolle në Lushnjë

76. Naum Prifti (po)   Berat               Mësues shkolle

77. Ahmet Shehu  (po) ashtë falë e ka ardhë Lushnjë

78. Sheh Ibrahim Karbunara (jo) Lushnje

79. Beqir Rusi (jo)                  Leskovik         Ish nënprefekt i Tiranës

80. Selman Kokalashi (po)     Tiranë              Polic

81. Behxhet Llagëmi (po)       Tiranë              Polic

81. Etem Bolena,      (po)        Vlorë               Polic (po) asht falë e ka ardhë

82. Bylbyl Rustemi (po)         Vlorë               Polic

83. Mehdi Shallari   (po)         Vlorë             Polic

84. Jusuf Elezi (po)                 Tiranë

85. Xhemal Kondi (jo)            Tiranë

86. Rexhep Kondi (po)           Tiranë

87. Shefik Kondi (po)             Tiranë

88. Mazar Këllëçi (jo)            Tiranë

89. Reshat Këllëçi (jo)            Tiranë

90. Zyber Këllëçi                    Tiranë (po) ashtë falë e ka ardhë

91. Zyber Bakiu (po)              Tiranë

92. Mazar Sopoti (po)             Tiranë

93. Osman Myderrizi (jo)       Tiranë

94. Mustafa Caslli (po)           Tiranë

95. Haxhi Sadik Petrela(po)   Tiranë

96. Mustafa Kruja                   Kruja               Prefekt në Shkodër

97. Luigj Naraçi                      Shkodër           Kryesekretar

98. Ibrahim Gjyrezi (jo)          Shkodër           Nënprefekt i Malsisë

99. Ymer Lutfiu (jo)               Shkodër           Nënprefekt i Pukës

100. Veli Xhixha (po)             Durrës             Antarë të Bashkimit

101. Shyqyri Tartari (po)        Durrës              Antarë të Bashkimit

102. Adem Rama (po)            Durrës               Antarë të Bashkimit

103. Nazmi Mushqeta (po)     Durrës               Antarë të Bashkimit

104. Kost Paftali (jo)              Durrës             Nga nisat e ish Kuvendit Popullor

105. Ibrahim Arapi (jo)          Durrës             Mësues, anëtar i Bashkimit. (?)

106. Qerim Delli Alliu (po)    Shijak

107. Etem Belegu (po)            Krujë

108. Mustafa Maksuti             Gjinokastër     Grup Komandant i Shkodrës

109. Sulejman Lutfiu              Shkodër (po) asht falë e ka ardhë

110. Suleçe Beg Bushati         Shkodër (jo) asht falë e ka ardhë

111. Xhemal Beg Bushati       Shkodër           Nga ish ministrat

112. Fuad Bej Bushati (?) asht falë, s’ka ardhë

113. Rasim Gjyrezi  (?) asht falë, s’ka ardhë

114. Met Gjyrezi                     Shkodër (jo) asht falë s’ka ardhë

115. Pjetër Bushi                    Shkodër (jo) asht falë s’ka ardhë

116. Dervish Mitrovica           Kosovë. Ish komandant gjindarmërisë Shkodër

117. Patër Ambroz Marlaskaj Shkodër (jo) asht falë

118. Tajip Shkodra (po)          Shkodër           Kapiten

119. Ahmet Kajca (jo)                        Skrapar            Nëntoger

120. Dan Hasani                    Shkodër

121. Ragip Dani (po)              Shkodër

122. Xhevad Korça (jo)          Korça              Drejtor shkolle

123. Dom Loro Çaka             Shkodër            Prift

124. Elez Muka                       Shkodër           U fal, ish antar Këshilli

125. Hafiz Repishti (po)         Shkodër

126. Hil Mosi                         Shkodër            Ish prefekt i Gjinokastrës

127. Nokë Gjeloshi (jo)         Shkodër            Nëntoger, vrasësi i Ferit Frashërit (?)

128. Vas Kiri (po)                  Shkodër            Toger

129. Lek Marashi (po)                       Shkodër            Nëntoger

130. Halit Kastrati,                Pejë, Kosovë  Toger, asht falë, ka ardhë.

131. Sulejman Shkodra (jo)    Shkodër           Kapiten

132. Idriz (po)                         Shkodër           Toger

133. Rexhep Shala                  Shkodër           Ministër i Brendshëm

134. Ismail Hakiu                   Korçë              Kapiten

135. Fadil Gjyrezi (po)           Shkodër           Asht falë e s’ka ardhë

136. Bajram Veli Valteri (jo) Mat

138. Beqir Valteri                   Mat, Vinjal

139. Seit Vokri (jo)                 Mat

140. Shaqir Xhemali               Mat

141. Mehmet Xhemali            Mat

142. Rexhep Kola                   Mat Fulqet

143. Spiro Koleka                   Vlonë              Ish prefekt i Korçës

144. Faik Babani (po)             Korçë              Ish nënprefekt i Leskovikut

145. Koço Muka (jo)              Komandant i Gjindarmërisë së Pogradecit, ashtë falë, s’ka ardhë.

146. Hasan Pulo                      Vlonë              Ish komandant i Pogradecit

147. Koço Çipi (po)                Gjinokastër     Ish nënprefekt i Përmetit

148. Lele Koçi) (po)               Gjinokastër     Nënprefekt i Delvinës

149. Munir Halimi (po)          Kondoktor në Përmet

150. Gani Abazaj (po)            Sekretari i Tepelenës 

151. Haki Konispoli (po)        Aspirant

152. Lutfi Përmeti (po)           Major

153. Bahri Omari (jo)             Gjinokastër     Nga ish anëtarët e këshillit

154. Ali Këlcyra                      Këlcyra          Nga ish anëtarët e këshillit

155. Ismail Haki Tatzati (jo)

156. Hysen Prishtina               Kosova            Nënprefekti i Peqinit

157. Asllan Shahini (po)         Gramsh           Krahinar i Mollasit

158. Ahmet Dakli (jo)            Elbasan

159. Rapush Bumçi (po)         Elbasan

160. Mehmet Dile (po)           Elbasan

161. Xhafer Hakani (po)         Elbasan

162. Shefqet Stringa (po)       Elbasan

163. Faik Hastopalli (jo)         Elbasan

164. Ahmet Borborija             Elbasan           Mësues

165. Mahmud Çela (po)          Elbasan           Arkëtar, asht falë e ka ardhë.

166. Ali Kaponi (po)              Berat,  Sekretar i Dytë

167. Mahmud Kruja (po)        Peqin   Tregtar

168. Demir Kodelli (po)         Peqin   Mësues

169. Shyqri Cani (po)             Peqin   Tregtar

170. Qazim Koculi (jo)           Vlonë, Ministër

171. Agjah Libohova (jo)       Libohova

172. Mustafa Tragjasi             Vlorë

173. Qazim Kokoshi (po)       Vlorë

174. Spiro Suli (po)                Vlorë   Asht falë, ka ardhë

175. Sururi Libohova (jo)       Libohovë

176. Sezai Çomo (jo)              Libohovë

177. Muqerem Hamzaraji       Vlonë

178. Sait Qemal (jo)               Vlonë

179. Beqir Velo  (po)              Kaninë

180. Hamza Isai (po)              Kaninë Vlonë

181. Harilla Qypi (po)            Vlonë  Toger, asht falë

182. Hysni Lepenica (jo)        Vlonë Nëntoger

183. Azis Çami (jo)                Çamëri    Kapiten

184. Ahmet Lepenica (jo)       Vlonë  Major

185. Halit Sulejmani               Shkodër           Toger

186. Koço Tasi (jo)                 Përmet

187. Leonidha Frashëri (po)   Përmet

188. Gura Dindi (po)              Përmet

189. Ibrahim Prishtina (po)    Kosovë            Major

190. Muhtar Haxhiu (jo)         Libohovë

191. Sulejman Delvina (po)   Delvinë.

193. Kasem Qafzezi (jo)

194. Fan Noli (jo)

195. Stavro Vinjahu (jo)

196. Doktor Ymeri (jo)

197. Doktor (jo)

198. Ismail Deva

199. Anastas Pandele 

Materiali original është përgatitur në gjuhën osmanishte (turke) dhe përkthyer në shqip.

Fjala JO bri sejcilit emër do të thotë se nuk është falur dhe ndiqet nga qeveria, ndërsa fjala PO do të thotë se është falur.
10 views0 comments

Shkrimet e fundit

fjalaelireloadinggif.gif
bottom of page