SHQIPTIM


SHQIPTIM

Nga Fatmir Terziu

Fjalët në këtë mënyrë formojnë thekse

më në fund është ashtu siç duket

zëri i ngrohtë dërgon një mesazh urgjent

në gjuhën larg, shumë afër shtëpisë

do të thotë diçka. Këtë e di. E marrë me mend,

unë qesh duke shkelur në tokën me asfalt

e thatë duke lënë pluhur në anën e zbrazët mes vetes,