Pajtimtari


Neki Lulaj


Hej, ta lumsha fjalën sa shkëmbi

Bash si stërralli që me xixa zjarri ndizet

Me ty e di fort mirë ku e ka gurrën urtia

Me ty ia njoh regëtimat e zemrës te oxhaku.

Në gjunjë ulem në shtatoren ku marr hijen e bajrakut

Me ty i djeg gjerdhet që më jep lashtësia.