LAVDIA DHE MALLKIMI I FSHATIN TIMFshati im është bër i njohur në historinë e naftës shqiptare si vendburim me rezerva shumë të pasura. Madje në respekt të tij, disa nënshtresa me naftë më cilësore, jan emërtuar me emrin, “Marinza.” Kjo është pjesë e lavdisë dhe lavdia e një fshati i bën banorët e tij të krenohen, por unë jam në mëdyshje. Të krenohem apo trishtohem? Sepse nga Marinza burojn dy element të kundërt; lavdia dhe mallkimi, të dyja të lidhura me fatin gjeografik të këtij fshati. Dhe të dyja flasin sot nga dy kodrina