KREDOJA IME


Faslli Haliti

KREDOJA IME


Liri

Të aftit

Garanci të dobëtit.

Ti që di t notosh,

Kaloje detin , oqeanin me not.

Kush

Nuk di të notojë,

T’i japim një salvaxhente atij.