Kolonia Penale
Franz Kafka


Oficeri i bën Udhëtarit[1] një prezantim të llojeve rreth mënyrës se si funksionon Appratus. Oficeri me entuziazëm shpjegon aparatin si një makinë e cila përdoret për të torturuar dhe vrarë Njeriun e dënuar i cili është një person i akuzuar për një krim nën Koloninë Penale. Oficeri e përshkruan makinerinë si në tre pjesë - Shtrati ku shtrihet Njeriu i dënuar, Shkarkuesi që ka ligjin që Njeriu i dënuar e ngarkoi mbi të dhe Harrow, i cili përbëhet nga hala që shkruajnë krimin që bëri njeriu i dënuar në trupin e burrit. Zyrtari më tej shpjegon se për gjashtë orët e para, personi në makinë ndjen vetëm dhimbje, por pas orës së gjashtë ata fillojnë të mendojnë për atë që është shkruar në trupin e tyre, ata fillojnë të pyesin se cilin ligj kanë thyer dhe në fund të fundit ata arrijnë një gjendje e tejkalimit. Deri në orën dymbëdhjetë, ata vdesin dhe trupi i tyre bie në një gropë pranë aparatit.

Zyrtari gjithashtu i shpjegon Udhëtarit se dënimet penale jepen pa të p