Koha kërkon ballafqim shkencor historiko- shkencor dhe jo replika


Vilhelme Vrana Haxhiraj "Mjeshtër i Madh"

Koha kërkon ballafqim shkencor historiko- shkencor dhe jo replika


” Krim nuk është vetëm kur vret me plumb. Kur shkruhet e mësohet nëpër shkolla një histori e gënjeshtërt, e mohuar, e cunguar dhe e tjetërsuar, është krim ndaj kombit dhe Hisorisë. Shkruesit e kësaj historie të përciptë, janë kriminelë të kombit.” Autorja. Vivra


Faleminderit! Z.Uran për shkrimin tuaj kushtuar Mit’hat Frashërit! Lidhur me polemikën tuaj po sh