KANGURJA DHE DHELPRA


Janaq Pani

KANGURJA DHE DHELPRA

Fabul


Një kangureje në kullotë Dhelpra i qaset me nge: "Nuk gjej fjalë, mike,- i thotë Të të mburr vlerat që ke.