DISKURSI I NARRACIONIT MODERN


Xheladin MJEKUMehmetali Rexhepi: “KALLINJTË E ÇATISË”, roman, botoi “Lena” – Prishtinë, 2020


Qasje


Mehmetali Rexhepi (1951), poet, prozator dhe studiues, në opusin e tij krijues