Anatema dhe virtyti poetik tek "Meduza"


Moikom Zeqo

Anatema dhe virtyti poetik tek "Meduza"


Dr Fatmir Terziu


       Tek “Meduza” Moikom Zeqo përpiqet që të pohoj nëpërmjet fuqisë shprehëse dhe filozofisë së fjalës së tij rëndësinë themelore të mesazhit për poezinë në përgjithësi, si dhe për përpjekjet e tjera krijuese dhe intelektuale që vihen në shërbim të vargut, stilit dhe konceptit. Edhe pse puna e poetit shqiptar, Zeqo të ofron një sintezë (dhe në disa raste një shmangie) të shumë tradicionalizmave poetike, argumenti i tij poetik aspiron të shkojë përtej një debati të brendshëm akademik në poezi. Nga vargu sublim dhe cilësia konceptuale e poezisë së tij vlen të theksohet se poezia mund të "mësojë dhe mbi kënaqësinë" në një mënyrë që metoda të tjera të komunikimit që nuk posedojnë vlera artistike të diktojnë dështim, pra nga një forcë që buron nga fjala dhe kur këtë na e dikton poezia më shumë se çdo formë tjetër arti. Morali, ndikimi etik që s’ka lidhje me ndonjë tekst letrar ka mbi një mij