A KA IKUR KOHA E PATRIOTIZMIT?


Dr Fatmir Terziu

A KA IKUR KOHA E PATRIOTIZMIT?


Dr Fatmir Terziu


Patriotizmi është një virtyt. Është altruist. Ai vë komunitetin në gjendjen e përkushtimit tërësisht ndaj Kombit – duke vënë në parësi, pra Kombin dhe aspak veten. Është progresiv, për shkak se qytetarët të cilët dëshirojnë të bëjnë vendin e tyre më të mirë gjithmonë janë në lëvizje dhe shërbime, por edhe mundohen të përpiqen për ta bërë atë akoma më të mirë.

Fellipe Fernandez- Armesto një analist me emër mendon: “Dhe ende, nëse jeni patriotë, unë mendoj se ju nuk duhet të jeni. Unë nuk dua të them, se patriotizmi është gjë e keqe, por që patriotizmi është i habitshëm në këtë botë materialiste, atomike, të paqëndrueshme, në të cilën jetojmë ne, ky është fakt i pakundërshtueshëm.”

Globalizimi dhe Europianizimi e zhysin patriotizmin, politika kryen lavazh me e mbi të, dhe integrimi e fut atë në kanale të rej