Bota


Eshte mbushur Bota


Me mostra, me gra si burra,

E me burra si gra…

As gra as burra, me gjini dhe pa gjini...

Ku nis e mbaron kjo histori ... kush e di!


U mbush bota....me ato e me ata

Me te vetequajtur nene e baba…

Gjinite jane keq perzier…