top of page

Ne ia dedikojmë vlerave. Ne ia dedikojmë Njeriut, integralit të komunikimit, integrimit. E thella e nivelit të komunikimit dhe vetë integrimit nuk është thjesht komunikimi, por bashkësia komunitare e komunikimit, angazhimi komunitar dhe ndihma komunitare drejt jetikes që barazpeshon vlerat. Ajo është e pafjalë ... përtej fjalës ... përtej konceptit.

AVOKATI NAIM HASANI MODELI SHQIPTAR I INTEGRIMIT

£6.28Price