ZGJODHA


ZGJODHA

Më vunë përballë 

Besën,

Dhe Pabesinë.

Zgjidh, më thanë:

Zgjodha Besën.

Ma kërkuan.

Ua dhashë të gjithëve.

Nuk ma ktheu kush...

Faslli Haliti

5 qershor, 2020

39 views1 comment

Shkrimet e fundit