Xhilda Biçoku - Kurtaj gëzon respekt, në komunitetin shqiptar dhe atë zviceran


Xhilda Biçoku - Kurtaj