Tek shqiptarët shkrimtari britanik, ... jo piloti Roald Dahl


Roald Dahl