Të na rrojë bananja!


Të na rrojë bananja!

Fatmir Terziu


Kjo është një ngjarje që vazhdon të përsëritet. Koha nuk e ka lënë asnjëherë mënjan