Sofra Poetike, Boras 2021


Fran GJOKA


Festivali i X-të Internacional i Poezisë

“S