Situata në Ukrainë...


Situata në Ukrainë: Johnson në Varshavë dhe Estoni, Parlamenti Europian me rezolutë