SHQIPTARËT, NJË REALITET I RI NË BALLKAN, TË NDARË, 7 MILION NË 5 SHTETE, APOTE BASHKUAR NË EVROPË ?


Vasil Tabaku

Nuk ka pse të trembemi nga e vërteta e madhe e shqiptareve, e cila iu mohua padrejtesishtë për qindra vite dhe tani manipulohet me të ashtuquajturen tezë të NACIONALIZMIT. Pse shqiptarët u dashka të mbeten të ndëshkuar përjetesishtë me këtë ndarje tragjike dhe keqëdashëse ? A ka një alternativeë tjetër? A ka zgjidhje të afërt ? Interesat e kujt cënohen në këtë rast? Kujt I prishen planet ? Kujt I cënohen vlerat ? Përse ndodhi e gjithë kjo GJËMË MADHËSHTORE e pashembullt dhe e paparë?...

TË HESHTIM ?! E PSE ? KUJT I DUHET HESHTJA JONË ?