SHOTE GALICA DHE VJERSHA TE TJERA


Konstandin Dhamo


KENGE PER SHOTE GALICEN