SAKO NË KËRKIM TË DASMËS


Prof. dr.Resmi Osmani Esse


Novelën “Dasma e sakos”, shkrimtari Vath Koreshi, e shkroi në fundvitin 1979, një vit më pas që, kishte shkruar edhe novelen tjeter “Haxhiu i Frakullës”. Për të, në vitin 1980 u