Romani "Kojrillat" sjell risi në prozën tonë


Xheladin MJEKU

Xheladin MJEKU

Romani "Kojrillat" sjell risi nëprozën tonë

Fatmir Terziu: “KOJRILLAT”, roman


Hapja e temës apo flatrimi i kojrillave


1. Shekulli i enigmave misterioze