RIZGJIM PRANVEROR


Vullnet Mato


Ngazëlloj duke soditur rizgjimin e natyrës,

në këto çaste pranverore, kaq solemne,

kur toka e përgjumur, fillon lan fytyrën,

në dushin e madh, çudibërës të rrezeve.