Rindërtohen objekte


Nga Petrit Malushi

Rindërtohen objekte kulti për besimtarët

Në botën shpirtërore të shqiptarëve përherë ka zënë vend edhe besimi tek Zoti. Manifestimi i kësaj dukurie është bërë nëpërmjet shprehjes së ndjenjave ndaj vetë të Madhërishmit apo të dërguarëve të tij. Besimtarët e të tre feve në vendin tonë janë të shumtë dhe të gjithë e duan dhe e respektojnë Zotin. Po të vëresh festimet e Festave fetare, atmosferat që krijohen, numërin e madh të besimtarëve të çdo besimi në institucionet dhe objektet e kulteve fetare, nuk vihet në dyshim çfarë u tha më lart. Manifestimi e ndjenjave besimtare individët e bëjnë në forma të ndryshme, duke praktikuar ritet, duke kontribuar me ndihma ndaj të varfërve, duke investuar në ndërtime e mirëmbajtje, duke dhuruar objekte e sende me vlerë etj. Ismail Bejkollari është një prej besimtarëve të shumtë myslimanë. Por ai dallon prej besimtarëve të zakonshëm sepse ka dhënë kontribut të drejtpërdrejtë në rindërtimin e institucioneve të fesë ku ai beson. Edhe pse jeton familjarisht në Tiranë prej shumë vitesh, Ismaili para disa kohësh inicioi rindërtimin e njëObjekti të Shenjtë, Mekamin në Leskovec të Këlcyrës, në Përmet, në fshatin e origjinës së tij. Pikërisht në atë vend para vitit 1967 ngrihej Mekami i mëparshëm, i ndërtuar në vitin 1930, edhe ai i ngritur mbi themelet e një tjetër objekti fetar më të hershëm. Vështirësitë ishin jo të pakta, pasi objekti duhej ndërtuar rreth 7 km larg zonës së banuar dhe në një terren kodrinor të thyer, ku nuk kishte rrugë për mjete transporti. Vendosmëria dhe frymëzimi shpirtëror e nxitnin Ismailin që të realizonte premtimin që kishte bërë para Zotit. Me një kontribut të konsiderueshëm financiar arriti të sigurojë të gjithë lëndën ndërtimore si gurë për muret, dru për çati, dritare, dyer, pllaka mbulimi, pllaka shtrimi suvatime, përballoi transportin,