Requiem për vitin 1997


Gëzim Zilja

Për kulturën dhe ringritjen shpirtërore.