R R U G Ë T E J E T Ë S!!!


- NËPËR RRUGËT E JETËS...

"U ndanë dy botë ," Shtëpia Botuese PLANET- Fier, viti 1999.

R R U G Ë T E J E T Ë S!!!

POEMË E MURAT ALIAJ!


Një ditë për gjah i mora rrugët,