Qeveri e mirëqenieAstrit Lulushi


Qëllimi i komunistëve dhe i trashëgimtarëve të tyre socialistë - siç del nga rekordi i dekadave të kaluara dhe i ditëve të sotme - ishte ta fusnin vendin në një gjendje