PUNA E SHKRIMTARIT, ËSHTË E RËNDË POR E SHENJTË...!


Sejdi BERISHA: shkrimtar, poet, analist, publicist

Krijimtaria letrare dhe fenomeni i sfidave krijuese nëpër kohëra dhe pesha e vitit 2021