PORTRETE KRIJUESI TË SHPËRFILLUR
KRIJUESI VEIS SEJKO (1912-1985),

NJERIU I FATIT TË RËNDË