Policia “mbron”Është gjithmonë e rrezikshme për liritë e njerëzve. Çdo ditë të vrarë. Toka e dhunuar nga ndërhyrjet absurde. Forcat e policisë janë ushtri e përhershme mes njerëzve, që nuk mbajnë absolutisht asnjë përgjegjësi. Detyra është për të mbrojtur vetëm palën e tretë - qeverinë. Presidenti gjithashtu nuk është përfaqësues i popullit - nuk është i zgjedhur - kështu që mund të mos veprojë si komandant i përgjithshëm. Disa gjëra nuk ndryshojnë kurrë.

Policia e vendosur mes nesh më së shumti është armiku ynē. Ajo nuk ndjen besnikëri ndaj “Komandantit të Përgjithshëm” dhe kësisoj jo besnikëri ndaj popullit, vetëm ndaj Qeverisë.

Besnikëria shkon ndaj republikës përfaqësuese de jure, që është zëvendësuar nga një kleptokraci statiste okupuese, antikushtetuese.

Një polici e përbërë nga qytetarë të lirë është e ndarë nga të gjithë tiranët. Ndërsa “policia e shtetit” mbështet krimet pa viktima, vjedhje pa u ndëshkuar, zvogëlimin e të drejtave të individit, pezullimin e të gjitha akteve të tjera në kundërshtim me ligjet. Është gjithmonë e rrezikshme për liritë e njerëzve që të ketë një polici të tillë, mbi të cilën ata nuk kanë asnjë kontroll. Askush nuk ka fuqi. Shkopinjtë e tyre dhe çdo mjet tjetër i tmerrshëm, janë si e drejta e njeriut, që në lindje.