POEMTH PËR LËKURËN E VIDRËS SË BARDHË


Thani Naqo

Ëndërroj,

ëndërroj,

ëndërroj,

për një gëzof vidre.

Endërro,