PO KJO, A DUHET ME U BESUE ?!..


Elteri i Shna Ndout i rindertuem në Kishen e Fretenëve në Shkoder