Pjesa II SHËNIME MBI ÇAMËRINË (1) RADHUER LUFTE Nr. 5. VITI 1940