PAZAR i SHPIRTIT


Kadri Tarelli shkruan:Kishte pak kohë që kishin përfunduar zgjedhjet për kryetar komune, ku u votua sipas dëshirës dhe oreksit, për të zgjedhur më të mirin e katundit dhe të katundarëve