PAVDEKËSIA E "ANA KARENINËS" SË TOLSTOIT


Miho Gjini "Mjeshtër i Madh"

Me rastin e 111 vjetorit të vdekjes.