PATRIOTI QË IU SHKRUA EMRI NË GURRreth librit të Kanan Cenodemaj “Skëndomemajt në rrënjët e Vranishtit”, Vlorë 2021