Pa koekzistencë paqësore...


Barometri diplomatik

Prof.Dr.Mehdi HYSENI

Pa koekzistencë paqësore, s’ka paqe të qëndrueshme