Përtej „fustanit me pika“ dhe „shtatit si selvi“Përtej „fustanit me pika“ dhe „shtatit si selvi“

(Tradita gojore dhe tekstet e këngëve që sollën formë komunikimi kulturor të ndjeshëm në Elbasan)

Prof Dr Fatmir TerziuTradita gojore është konsideruar prej kohësh një karakteristikë përcaktuese e këngëve popullore shqiptare dhe në tërësi, po aq dhe këngëe të ardhura nga trevat e Shqipërisë së Mesme, sidomos të Elbasanit. Megjithatë, Elbasani ka qenë një hapësirë e tillë folk-tradicionale e bazuar në tekstin e këngëve që sollën Myzyri, Bodini, Bebeti, Vini e ndonjë tjetër, gjatë gjithë periudhës nga e cila njihen më së shumti këngët popullore (shpesh përmes burimeve të shkruara m