PËRSHTYPJE NGA ROMANI “SHTËPIA NË KORNIZË”...


Myslim Maska

PËRSHTYPJE NGA ROMANI “SHTËPIA NË KORNIZË” I FATMIR TERZIUT

NGA MYSLIM MASKA

Shumë rrallë na ndodh të lexojmë romane të tillë si ”SHTËPIA NË KORNIZË” e shkrimtarit dhe poetit të mirënjohur Fatmir Terziu. Them shumë rrallë, për befasinë artistike, që na sjell, për konceptimin origjinal, ekstratin d. m. th. nikoqirllëkun e fjalës. Por, dhe per vizionet realisto – surrealiste që vërtiten të besueshme e të pabesueshme rreth “Shtëpisë në kornizë”.

Një ansambël i tërë personazhesh, të gjallë e të vdekur, hije dhe fantazma, që autori me indulgjencën, talentin dhe inteligjencien krijuese na i bënë të afërm, të prekshëm, të dhimbshëm dhe tronditës, me gezimet, brengat, rendomtësinë e përditshme utilitare.