Përkthim i vështirë, por që lë mjaft mbresa


Petraq Truja

Vilhelme Vrana Haxhiraj