Përherë troket në kujtesën historike


Drita Kurti-Kamberi

Romani ”Rrugë e bardhë,” përherë troket në kujtesën historike.

Nga Tahir Bezhani