PËRBALLJA ME KATASTROFAT BOTËRORE


PËRBALLJA ME KATASTROFAT BOTËRORE KËRKON DHE DETYRIME BOTËRORE Nga Fahri Dahri Përpara dy katastrovave reale që ndodhet Planeti dhe Njerëzimi, që me të drejtë trajtohet edhe në shkrimin e Z. Brown, botuar me datë 22/09/2021, në revistën: Fjala e Lirë", me titull: "Bota ka nevojë për një multilateralizëm të ri", kërkohet preokupim tepër serioz i "kopetentëve" botëror dhe gjetje zgjidhjeje të menjëhershme për të mënjanuar pasojat vrasëse dhe shfarosëse të fenomeneve përkeqësuese në rritje klimaterike, shtrirjes së COVID-19 dhe mutacioneve të tij. Tema kryesore aktuale në shkallë botërore, sot përshtjellohet rreth mundësive për t'u përballur me sukses ndaj agresivitetit klimaterik dhe COVID-19. Në këtë drejtim, me të drejtë krijohen shqetësime të shumta, për sensibilizimin dhe për detyrimin e institucioneve përfaqësuese në shkallë botërore që të ngrihen në nivelin e duhur për të shpëtuar njerëzimin nga pasojat e fenomeneve që ndikojnë në përafrimin e fundit të botës. Këtu nuk bëhet fjalë për panik, por bëhet fjalë që të ndërgjegjësohemi botërisht për të ndalur keqbërjet tona ndaj Planetit dhe Njerëzimit. Nëse ndokush, këto shqetësime do ti trajtojë si përhapje paniku, atëhere të mos kursejë ndihmesën për të mos arritur tek paniku. Vetëdija për të qenë të angazhuar në mundësitë e nevojshme, kundra dy katastrofave që kemi "nëpër këmbë", është e drejtë dhe detyrim njerëzor i përgjithshëm. Në këtë të drejtë me datë 20 shtator 2021 parashtrova shqetësimet e mia në shkrimin: Detyrim Botëror "Për planifikim familjar, karantinë të menjëhershme dhe të njëkohshme", botuar në "Fjala e Lirë", dt. 20/09/2021.- Me datë 22 shtator 2021, po për këto shqetësime, është ndalur edhe Z. Brown, i cili mes të tjerash shprehet: "..Luftimi ndaj sëmundjeve infektive dhe shmangia e proteksionizmit mjekësor, janë fusha ku koordinimi global është i nevojshëm dhe shumë efektiv". Nuk është e nevojshme të renditen arritjet e shoqërisë njerëzore në dobi të të gjithëve, sepse dihen dhe njihen. Shqetësimet ngrihen me forcë sepse po konstatohet një "ngecje", një pengesë në të kuptuarit e kombinimit dhe marrjes së masave ndërmjet rasteve të veçanta dhe marrjes së masave kur e "keqja" kapërcen kuf