OPTIMIZMI ISHTE I TIJ!


PJETER GJINI (1908 – 1988)