“Nuk ka asnjë provë të drejtpërdrejtë që bllokimet po funksionojnë”