Notimi me Veren i z. Albertit në përjetësi
E shtunë e pare-Z.Alberti i rrëfen Drandes një histori befasuese

Minush Hoxha