Një vëllim poetik për fëmijë me mesazhe metaforike