Një roman që i hedh dritë Pejës


Av. Minush Hoxha, publicist


Hyrje


Dikund nga ora 3 e mëngjesit, nisa të medituarit për romanin “Blirët e Pejës” të shkrimtarit zëmadh e të mirrënjohur shqiptar, Fatmir Terziu. Nga të filloj? Si? Në të vërtetë, a të filloj? Vërtetë që kam dhënë pa numër here perceptimet e mia, por…kjo është një rast serioz. Mund të jetë fatal. Ndjejë se mund ta jap por… Do filloj /të lidhur me atë që kam dhënë më parë/:

“ I vetmi cak imi tek lexoj/rilexoj/ romanin “Blirët…” është kërshëria për të kuptuar peshën letrare-filozofike dhe shtrirjen në kohë dhe në hapësirë-domëthënien, po se po të romanit-dhe, me gjuhën time ndofta paksa të parendomtë të jap një mendim sa më përkatës për narrativin.

Dhe, që në fill të nisjes bëra pyetje-për vete: do ia dalë kësaj? Do ia dal që një bote të dhënë aty, ta analizoj dhe tek interpretoj dialogjet dhe të tjerat bashk