Një Hapësirë e Re Bashkëkohëse e pa Lëvruar më Parë!Vëzhgim në Brendësi të Prozës e Poezisë SHqipe . Një Hapësirë e Re Bashkëkohëse e pa Lëvruar më Parë! PREGATITUR