NEXHI BAUSHI DERDH GJITË DASHURINË E SAJ PËR VENDLINDJEN E TË PARËVE


SHPENDI TOPOLLAJ(Rreth romanit “Mall që djeg”)


Pas botimit të disa librave me poezi, monografi dhe vështrime letrare, autorja Nexhi Baushi, paraqet para lexuesve romanin e saj, bazuar në kujtime, studime dhe legjenda, titulluar “Mall që dj